Πολιτική Απορρήτου

Αρχική | Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά στοιχεία

Τα προσωπικά στοιχεία είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ή την επαφή με ένα άτομο

Μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία οποτεδήποτε είστε σε επαφή με την Uveler ή μια συνδεδεμένη με την Uveler εταιρεία. Η Uveler και οι θυγατρικές εταιρείες της μπορούν να μοιράζονται αυτά τα πληροφορικά στοιχεία μεταξύ τους και να τις χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορούν επίσης να συνδυάζουν αυτά με άλλες πληροφορίες για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών, του περιεχομένου και της διαφήμισής μας. Δεν απαιτείται να παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία που ζητήσαμε.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των τύπων προσωπικών στοιχείων που μπορεί να συλλέγει η Uveler και πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, αγοράζετε ένα προϊόν ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις προτιμήσεις επικοινωνίας και τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας. Όταν μοιράζεστε το περιεχόμενό σας με την οικογένεια και τους φίλους σας χρησιμοποιώντας τις Δραστηριότητες Uveler, στείλτε δώρο Δραστηριότητες ή προσκαλείτε άλλους να συμμετέχουν στις υπηρεσίες Uveler. Η Uveler μπορεί να συλλέγει τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους, όπως όνομα, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου. Η Uveler θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας, να παράσχει το σχετικό προϊόν ή υπηρεσία ή για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να σας κρατάμε ενήμερους για τελευταίο προϊόν / δραστηριότητες της Uveler και επερχόμενες εκδηλώσεις. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά στοιχεία για να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε, να αναπτύξουμε, να λειτουργήσουμε, να παραδώσουμε και να βελτιώσουμε τις Δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τη διαφήμισή μας, καθώς και για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησης, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα, να βοηθήσουμε στην ταυτοποίηση των χρηστών και να καθορίσουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ημερομηνία γέννησης για να καθορίσουμε την ηλικία των κατόχων λογαριασμών Uveler. Από καιρό σε καιρό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να στείλουμε σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας. Επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την αλληλεπίδρασή σας με την Uveler.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία για εσωτερικούς σκοπούς, όπως ο έλεγχος, η ανάλυση δεδομένων και η έρευνα για να βελτιώσουμε τις Δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τις επικοινωνίες πελατών της Uveler.

Συλλογή και χρήση μη προσωπικών πληροφοριών. Συλλέγουμε επίσης δεδομένα σε μορφή που δεν επιτρέπει, από μόνη της, την άμεση σύνδεση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο. Μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να μεταφέρουμε και να αποκαλύψουμε μη προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα μη προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε:

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες όπως η κατοχή, η γλώσσα, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο κωδικός περιοχής, ο μοναδικός προσδιοριστής συσκευής, η διεύθυνση παραπομπής URL, η τοποθεσία και η ζώνη ώρας όπου χρησιμοποιείται ένα προϊόν Uveler ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα την συμπεριφορά των πελατών μας και να βελτιώσουμε τις Δραστηριότητες, και τη διαφήμιση.

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των πελατών στην ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε πιο χρήσιμες πληροφορίες στους πελάτες μας και να κατανοήσουμε ποια μέρη του δικτυακού μας τόπου, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Τα συγκεντρωτικά δεδομένα θεωρούνται μη προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων αναζήτησης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της συνάφειας των αποτελεσμάτων που παρέχουν οι υπηρεσίες μας. Εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις για να διασφαλίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας μέσω του Διαδικτύου, αυτές οι πληροφορίες δεν θα συσχετιστούν με τη διεύθυνση IP σας.

Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των εφαρμογών σας για να βοηθήσουμε τους προγραμματιστές εφαρμογών να βελτιώσουν τις εφαρμογές τους.

Αν συνδυάσουμε μη προσωπικά στοιχεία με προσωπικά στοιχεία, οι συνδυασμένες πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται ως προσωπικές πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα παραμείνουν συνδυασμένες.

Τα Cookies και άλλες τεχνολογίες

Οι ιστοσελίδες της Uveler, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι διαφημίσεις μπορούν να χρησιμοποιούν cookies και άλλες τεχνολογίες. Αυτές οι τεχνολογίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών, να γνωρίσουμε ποια μέρη των ιστοσελίδων επισκέφτηκαν οι χρήστες και να διευκολύνουν και να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και ερωτήματα αναζήτησης. Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από cookies και άλλες τεχνολογίες ως μη προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, στο βαθμό που οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet (ΙΡ) ή παρόμοια αναγνωριστικά στοιχεία θεωρούνται προσωπικά στοιχεία από τον τοπικό νόμο, αντιμετωπίζουμε επίσης αυτά τα αναγνωριστικά ως προσωπικά στοιχεία. Ομοίως, στο βαθμό που τα μη προσωπικά στοιχεία συνδυάζονται με προσωπικά στοιχεία, αντιμετωπίζουμε τις συνδυασμένες πληροφορίες ως προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής Απορρήτου

Η Uveler και οι έταιροί μας χρησιμοποιούν επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες για να θυμούνται προσωπικά στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας. Στόχος μας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνουμε την εμπειρία σας με την Uveler πιο βολική και προσωπική. Για παράδειγμα, γνωρίζοντας το όνομά σας, σας καλωσορίζουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Uveler. Γνωρίζοντας τη χώρα και τη γλώσσα σας, μας βοηθά να προσφέρουμε μια προσαρμοσμένη και πιο χρήσιμη εμπειρία αγορών και πολλά άλλα.

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies και χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Safari, μεταβείτε στις προτιμήσεις του Safari και, μετά στο παράθυρο απορρήτου για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας. Στη κινητή συσκευή σας Uveler, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και μετά στο Safari, μεταβείτε στην ενότητα Προστασία απορρήτου και ασφαλείας και πατήστε στο στοιχείο "Αποκλεισμός cookies" για να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας. Για άλλα προγράμματα περιήγησης, επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να μάθετε πώς να απενεργοποιείτε τα cookies. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας της Uveler δεν θα είναι διαθέσιμες αφού απενεργοποιηθούν τα cookies.

Χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα, να μάθουμε για τη συμπεριφορά των χρηστών στην ιστοσελίδα, να βελτιώσουμε το προϊόν και τις υπηρεσίες μας και να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τη βάση χρηστών ως σύνολο. Η Uveler μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες στις υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης.